Actuele productinfo
-
voor de bouw

Associated Belgian Environmental and Safety Consultants


vraag meer info aanbezoek website

Waar staat ABESCO eigenlijk voor?

  • ervaren dienstverleners op vlak van veiligheid en milieu met klantgerichtheid, inzicht en kennis als troeven.
  • een betrouwbare partner die werkt aan marktconforme prijzen of het nu gaat om nieuwbouw of om renovatie, of het nu gaat om een loutere woongelegenheid of om een pand waar u ook beroepsmatige activiteiten plant.
  • een SAMENwerking waarbij we constructieve dienstverlening aanbieden die uitgaat van uw noden.
  • een duurzame en kwalitatieve dienstverlening, ondersteund door onze ISO 9000- en Qfor-certificatie, onze dienstverlening onder KMO-portefeuille en de diverse erkenningen van onze specialisten.
  • één aanspreekpunt voor het volbrengen van een hele resem veiligheids- en milieugebonden taken binnen uw bouwproject.

Vergunningsaanvragen

Aanvragen van de nodige (milieu/omgevings-)vergunningen: werven, administratieve centra, opslaglocaties, scholen, ziekenhuizen, productiebedrijven, beschikken allemaal over een aantal activiteiten (bronbemalingen, puinbrekers, stookinstallaties, afvalwaterlozingen, opslag van brandstoffen, koeling, ...) die afhankelijk van de omvang ervan, milieuvergunnings- of meldingsplichtig zijn en waarvoor dus de nodige goedkeuringen dienen bekomen te worden voor aanvang van de werken. Bovendien wordt in 2015 de nieuwe omgevingsvergunning operationeel waarbij de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning helemaal zullen samensmelten waarbij de dossieropmaak specialistenwerk blijft. Aarzel dus niet om u tijdig te informeren en bekijk of ABESCO dit nieuwe traject samen met u kan bewandelen.

Veiligheidscoördinatie

Veiligheidscoördinatie bij bouwwerken groot en klein: voor alle bouw- of renovatiewerken, onafhankelijk van duur of budget, moet een veiligheidscoördinator aangesteld worden, behalve wanneer alle werken worden uitgevoerd door één enkele aannemer zonder inzet van onderaannemers. ABESCO verenigt meerdere gekwalificeerde veiligheidscoördinatoren (type A en B) die kunnen bogen op een ruime ervaring in verschillende sectoren (nieuwbouw en renovaties, bruggen- en wegenbouw, bodemsaneringsprojecten, ...). Door de multidisciplinaire aanpak besteden onze coördinatoren in de projectfase niet enkel aandacht aan uitvoeringstechnische aspecten maar wordt daarnaast bijzondere aandacht gegeven aan de veiligheids- en milieu-impact van het gebouw tijdens het gebruik. Aspecten die hierbij aan bod komen zijn brand- en explosieveiligheid, sectorgebonden vereisten (bijv. HACCP, ziekenhuishygiëne, ...) en milieuvereisten.

Asbestinventaris

Samenstellen van asbestinventarisaties: een deskundig opgestelde (destructieve) asbestinventaris voorkomt narigheid bij werken aan en sloop van gebouwen/installaties. Bovendien kunnen we beheersprogramma’s opstellen of bestekken van uw asbestsaneringsproject, gevolgd door het opvolgen en coördineren van de eigenlijke saneringswerken.

Sloopinventaris

Opmaak van een sloopinventaris: de sloopinventaris maakt verplicht deel uit van de offertevraag en/of contract voor de afbraak van gebouwen met een volume groter dan 1 000 m3, uitgezonderd ingeval deze een loutere woonfunctie hadden. Onze deskundigen stellen dit dossier samen waarbij de lijst van vrijgekomen afvalstoffen u de mogelijkheid biedt een duurzame en economisch meest optimale afvalverwijdering te organiseren.

Energie

Opmaken van EPB-dossiers bij nieuwbouw of verbouwingen en van een energieprestatiecertificaat (EPC): voor nieuwbouw en verbouwingen waarvoor een bouwvergunning vereist is, gelden eisen op het vlak van isolatie, ventilatie en energiezuinigheid van het gebouw. Het EPC informeert potentiële kopers en huurders over de energiezuinigheid van de woning en vermeldt bijkomend een aantal tips om het gebouw energiezuiniger te maken. Beide dossiers vereisen inzicht in bouwkundige elementen en energiezuinige toepassingen en vereisen de juiste erkennigen: deze specialisaties kunnen we u aanbieden.

Advies

Verlenen van advies rond (brand)veiligheid en bouwtechnische vereisten samenhangend met milieu- en veiligheidsproblematiek. Onze consultants adviseren u om de brandveiligheid van uw gebouw te verbeteren in functie van de bestemming, zowel bij nieuwbouw als bij verbouwing. Hiertoe wordt een audit uitgevoerd waarbij de 3 preventieniveaus worden geanalyseerd: de structurele brandveiligheid, de organisatorische veiligheidsmaatregelen en de interventieprocedures. Worden er lacunes ontdekt, dan helpen onze preventieadviseurs u graag om deze op een efficiënte wijze op te lossen. Ook het opmaken en coördineren van uw branddossier ten behoeve van de lokale brandweer behoort tot onze dienstverlening.

Rioolkeuring

Uitvoeren van rioolkeuringen: zonder gunstig keuringsattest van uw private waterafvoersysteem, kan u geen aansluiting meer krijgen op de openbare riolering. Onze geregistreerde en opgeleide medewerkers voeren met behulp van een rookmachine en/of kleurvloeistoffen testen uit om te zien of uw riolering correct verbonden is en de verschillende waterstromen gepast gescheiden zijn.

Aarzel niet ons te contacteren voor bijkomende inlichtingen, een geconsolideerde samenwerking of een vrijblijvende offerte.

Contact

 

Abesco
Tiensesteenweg 79
3380 Glabbeek
België
T +32 16 78 19 20
F +32 16 78 19 21
info@abesco.be

Info aanvragen

Voornaam: *
Naam: *
Functie:
Bedrijf / Organisatie:
Straat + nr.: *
Postcode: *
Gemeente: *
E-mailadres: *
Password:
Tel:
Opmerking:
Uw persoonlijke gegevens worden in geen enkel geval doorgegeven aan derden.